Cenaze İşlemleri

7/18/2019 HİZMETLERİMİZ

Cenaze ve Defin İşlemleri

 

3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi belediyelere aittir.

Belediyeler bu amaçla;
Mezarlıklarda düzen ve bakımı sağlar ve ölü gömülecek yerleri tespit ederler,

Ölülerin yıkanmasına, kefelenmelerine ve gömülmelerine ilişkin hizmetleri yürütürler,

Ölü gömülecek mezarlıkları önceden tespit ve tahsis ederler,

Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili tüm iş ve işlemler belediyelerce yürütülür.

 

Cenaze ve Defin Hizmetleri

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır,

Vefat gece saatlerinde olmuş ise Mezarlıklar Müdürlüğü’nün Alo 188 no’lu telefonunu arayıp bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim alınır,

İşlemler için sabah, ölüm raporu, vefat edenin nüfus cüzdanı ile belediye sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, Gömü İzin belgesine dönüştürülür,

Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir,

Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, aile kabristanı olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekir,

Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir,

Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan fakir ilmühaberi getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır,

Cenazenin başka bir şehire nakli gerekiyorsa sağlık müdürlüğünden yol nakil belgesi alınıp, ilaçlanıp mühürletildikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil yapılır.